Jeles Zöld Napok, ajánlatok a megünneplésükre

FÖLD NAPJA - április 22.

forrás: http://fna.hu/tortenetunk/afoldnapja

1970-BEN KEZDŐDÖTT

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek 
a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT

Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.

Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.

MAGYARORSZÁG AZ ELSŐK KÖZÖTT CSATLAKOZOTT

A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek.

A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek kiadásával, vetélkedők összeállításával támogatja.

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld napján.

Az alapítvány a szemléletformálás érdekében évről évre jelentős külföldi művek, sőt magyar szerzők környezeti témájú könyveit jelenteti meg. Könyveink közül ma már több is ajánlott vagy kötelező irodalom egyetemeken, főiskolákon. Az alapítvány eddig több mint 50 könyvet, ismertető füzetet és négy társasjátékot jelentetett meg, többek között 1990 óta minden év április 22-ére, a Föld napjára adja ki a washingtoni Worldwatch Institute éves jelentését a világ környezeti állapotáról A világ helyzete címmel.

Bővebben: Könyvtárunkban

AZ ELSŐ 10 ÉV

A világméretű Föld napja mozgalom 2000-ben volt 30 éves, a magyarországi Föld Napja Alapítvány pedig 10 éves. Denis Hayes, a mozgalom elindítója erre az alkalomra újabb felhívást tett közzé, hogy 2000-ben még több ország csatlakozzon a mozgalomhoz, és hívja fel a figyelmet a Föld napján, április 22-én a környezeti veszélyekre. A 2000. évi, félmilliárd embert mozgósító világmegmozduláshoz a Föld Napja Alapítvány is csatlakozott. Többek között egy környezeti társasjátékkal, az Ökovilággal fordult a jövő nemzedékéhez, és a Magyarország környezeti állapotát bemutató, A természet romlása, a romlás természete című könyvével a döntéshozókhoz. Természetesen összefogva több civil szervezettel.

Bővebben: Egyetlen nap kevés…

20 ÉV UTÁN IS EGYÜTT

A magyarországi Föld napja mozgalom 2010-ben volt 20 éves. És bár sokat tettünk az elmúlt húsz évben környezetünk fontosságának tudatosítása érdekében, de nem eleget. Már van szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk környezetbarát termékeket, körbeért két tavunk körül is a kerékpárút, szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást, de még mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a szemét, az autózás, az energiapazarlás, általában a természet szolgáltatásainak túlhasználata. Mindezek következményeként pedig nő az üvegházhatású gázok kibocsátása – és ez növeli az éghajlatváltozás veszélyét.

És ez a változás nem a távoli jövő eseménye. Az éghajlatváltozás már itt van. Már 0,7 Celsius-fokkal nőtt az átlagos globális hőmérséklet, és a felmelegedés üteme az utóbbi 10 évben fokozódott. Tennünk kell, tegyünk ellene együtt, hogy elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsius-fokos globális felmelegedést.

Cselekednünk kell, és ebben a Föld Napja Alapítvány is aktívan részt vállal ugyanúgy, ahogyan 20 éven át tette ezt. Vigyázzunk Földünkre, jövőnkre, és tartsuk 2 Celsius-fok alatt a felmelegedést. Figyelje programjainkat és csatlakozzon. Cselekedjünk együtt!

40 ÉVES A VILÁGMÉRETŰ MEGMOZDULÁS

A kezdettől, 1970-től 2010-ig eltelt 40 évben a Föld napja világméretű megmozdulássá vált: több mint egymilliárd ember vesz részt valamilyen környezeti eseményen ezen a napon. A nemzetközi Föld Napja Hálózat 174 országban több mint 15 000 szervezettel dolgozik azon, hogy kialakítsák "az egyetlen eseményt, amelyet az egész világon egyszerre ünnepelnek, mindenféle származású, vallású és nemzetiségű emberek".

25. - 45. ÉVFORDULÓK ÉVE

2015-ben ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi Föld napja mozgalom, és ez a 45. évfodulója a Föld napja világmozgalomnak. Sokat tettünk, de nem eleget - ezért is volt 2014 az eddigi legmelegebb év a Földön a mérések 1900 körüli kezdete óta. 

Nincs idő tovább halogatni a cselekvést. 2100-ig szinte teljesen ki kell vonni a forgalomból a fosszilis tüzelőanyagokat (szén, kőolaj, földgáz) az IPCC legújabb jelentése szerint, ha el akarjuk kerülni az 5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést. 2015 december - esély a közös cselekvésre, ekkor lesz Párizsban a 196 országot érintő ENSZ-klímakonferencia. Az utolsó esély arra, hogy a világ vezetői a civil társadalom és a vállalatok bevonásával megoldásokat találjanak az éghajlatváltozás problémájára.

Egyetlen nap kevés... Hiába cselekszik ma már több mint egymilliárd ember 192 országban egy napon, a Föld napján a környezetért, élhető jövőnkért. Egyetlen nap kevés. 2015. április 22-től legyen minden héten Föld napja. Rajtad a sor, a változás Te magad légy.


Állatok Világnapja október 4.


Csoportunkban feladatul tűztük ki azon értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítését, melyek felkészítik cseperedő gyermekeinket arra, hogyan óvhatják meg természetes, épített és társas-társadalmi környezetünket. A környezetismereti nevelés sikere elsősorban a gyermekeket nevelők hozzáállásán, attitűdjén, nevelési módszerein múlik. Ezért, csoportunkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepet kap¬nak az úgynevezett zöld ünnepek: az Állatok Világnapja, a Víz Világnapja, a Föld Napja, a Madarak és Fák Napja és a Környezetvédelmi Világnap is. Ezen kiemelt napokon az óvodások játékos vetélkedőkön keresztül oldhatnak meg környezetvédelmi, környezetmegóvó gondolkodásmódot fejlesztő feladatokat, amelyekből megtapasztalhatják, hogy „mi vendégek vagyunk a természetben.

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól
függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.\"
(Dr. Szentgyörgyi Albert)


Október 4. az állatszeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe. Ekkor emlékezhetünk meg az óvodában az Állatok Világnapjáról. Az állatvédők ez alkalomból felhívják az emberek figyelmét a házi- és a vadon élő állatok helyzetére.
Az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, tanítani. Az élménynyújtás, tapasztalatszerzés, tevékenykedés a legjobb módszer arra, hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, gondoskodás, védelem érzése.
Környezetünk megismerése kiemelt feladata az óvodának, ezért az ünnepi program célja az volt, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára és szabályaira.

Az Állatok Világnapján, október 4-én, játékos formában gazdagítottuk ismereteinket az állatok életéről, védelméről. A csoport faliújságján képekben, felhívásban tájékoztattuk a szülőket a nap fontosságáról, így valósult meg az együttnevelés és ezúttal felkértük a szülőket, hogy öltöztessék gyerekeiket az ősz színeibe. Tanév eleje lévén, a csoportszellem megerősítése és a projekt megvalósítása céljából egy erdei sétát szerveztünk a Somostetőre, még a napi projektünk levezetése előtt. Ekkor megfigyeltük az őszbe boruló erdő életét. Megfigyeléssel rögzítettük az erdő szintjeinek fogalmát, meghallgattuk az erdő hangjait és megpróbáltuk felfedezni a hallott hangok tulajdonosait, terméseket gyűjtöttünk játékosan ( Gyűjts: 5 pici dolgot,5 különböző formájú levelet, 5 termést! Mutass 5 lakást!). A projektet úgy terveztük meg, hogy a választott témák illeszkedjenek a „Barátaim az állatok\" projektünkhöz, mely 4 hetet foglal magába és az ÉLET A FÖLDÖN nagy téma egyik projektje.Az Állatok Világnapjának megünneplését erdei kirándulás is követett (Milvus Egyesület - tanulmányi kirándulás a Rigmány-i tanösvényen - Madárlesen), majd novemberben, Az őszi erdő világa részprojektünkön, mely az erdei állatok elvackolódásáról és téli gondoskodásukról szól, felelevenítettük az állatokról-, erdőről szóló élményeinket. Az Állatok Világnapján szó esett minden égövön élő állatról, haszonállatokról, hobby állatokról. Erre a napra mindenki behozhatta a kedvenc plüssállatát, amelyekből kiállítást szerveztünk. Csoportosíthatták élőhelyek szerint (sarkvidéki-, meleg égövi-, vízi-, erdei állatok, stb.), táplálkozási szokásaik alapján (növényevők, ragadozók, dögevők, mindenevők), fajok szerint (emlősök, madarak, hüllők és kétéltűek, halak, rovarok és pókok, alsóbbrendű állatok, kihalt állatok).
Ugyancsak a szülők segítségét kérve erre a napra a gyerekek erdei állatokról szóló, illusztrációkat, rajzokat, képeskönyveket hoztak, bemutattak, érdekességeket osztottak meg a kedvenc állatról. Ezeket végül összegeztük egy ún. „ZÖLD SZÍVES\" mappába.


„Szőjünk, fonjunk , állatbőrbe bújjunk!"
Cél: erdei állatok megnevezése, egymásra figyelés, közreműködés
Eszközök: színes fonalgomolyag
Játékleírás: A gyerekek körben ülnek, a játékvezető elindítja a fonalgomolyagot, aki kapja, megnevez egy erdei állatot és továbbdobja a gombolyagot, úgy, hogy egy ujjával megtartja a hozzá jutott fonalat. A játék végére egy hatalmas pókháló szövődik.
Megjegyzés: Az életkori-, és egyéni sajátosságokat figyelembe véve, nehezíthetjük a játékot. A résztvevő gyerekek nemcsak egy erdei állat nevét hangoztatják a gombolyag kézbekapásakor, hanem egy jellemzőjét is megfogalmazzák. Pl.:ravasz róka, tányértalpas medve, tüskés sündisznó.
A képzeletbeli erdei utunkon az erdő különböző szintjein élő állatokkal találkozunk(avarszint, cserjeszint, koronaszint) .
Továbbsétálva sorolunk avarszinten élő állatokat (giliszta, hernyó, szarvasbogár, bodobács, pók, sündisznó, borz, pocok stb.) közben egy kőre bukkanunk, melyen egy üzenet áll, a következő játékok leírásával, melyet magunkkal viszünk.

„Pókfogó"
Cél: pszicho-motorikus készségek fejlesztése, ügyességfejlesztés
Eszközök: babzsákok vagy kislabdák
Játékleírás: Minden gyerek pókjárásban közlekedik, ölükben babzsák vagy labda, kivéve a fogót. A fogó igyekszik közel férkőzni a póktársához, hogy el tudja venni a babzsákot („kövér legyet\", „szúnyogot\") az öléből. Akitől elvették, az lesz az új fogó.
Továbbhaladva egy kis hernyóra bukkantunk.

„Hernyó Hunor társat választ"
Cél: pszicho-motorikus készségek (kúszás) gyakorlása, összhang megteremtése a társsal
Eszközök: kendők, kukac
Játékleírás: Minden gyerek párt választ. Hasra fekszenek, az óvónő kendővel a bokájukat összeköti. Jeladást követően együtt kúsznak Hernyó Hunor felé. A győztes pár magasba emeli a hernyót.
Útnak eredve egy gyűjtögető kis sünire bukkanunk. Megfigyeljük, hogyan készül télire, utánozzuk.

„Sün Samu gyűjtöget"
Cél: a mászás gyakorlása, ügyességfejlesztés, gyorsaságfejlesztés, számolási készség fejlesztése
Eszközök: gyümölcsszeletek lapos tálkákon (alma, körte, szőlő, szilva, csipkebogyó, galagonya, kökény) hurkapálcák
Játékleírás: A kijelölt sün-gyerekek hurkapálcát kapnak kezükbe. Négykézláb mászva, a kihelyezett tálkákból gyümölcsöket gyűjtögetnek mindaddig, míg megtelik hurkapálcájuk (legalább négyféle termés legyen a „tüskéjén\").
Az előbb talált követ messzire gurítjuk. Loccsanást hallunk a távolból. Megállapítjuk közösen, hogy egy mocsárhoz közeledünk. Hangutánzó játékokat (cuppantás) és nyelvtörőt mondogatva érünk el a tó partjára:
A kis tócsa nagyot loccsant, kicsi kövünk tóba toccsant.
A tó partján egy fészekre bukkanunk, benne egy szép zöld tollú ( madár nevének megállapítása a toll tulajdonságainak alapján, felismerés után mondókázás mozgáskövetéssel).
Illeg - billeg a kacsa, / Elballag a tópartra,
Illeg - billeg, száll a tolla, / Lebben balra, aztán jobbra.
A vadkacsa fészkében üzenetet találunk a következő játékleírással.

„Mennyi vadkacsa úszik a tóban?"
Cél: a halmazok elemeinek mennyiségi megállapítása számlálással, számkép felismerése, mennyiséghez való társítása, számok felbontása a számfogalmak megerősítése céljából, csapatszellem alakítása, együttműködés
Eszközök: kosár, széna, séták során gyűjtött madártollak, számkártyák, képkártyák, melyeken különböző számú /számosságú kacsacsoportok láthatóak
Játékleírás: A játékot képkártyákkal játsszuk. Egy kijelölt gyerek magasba emel egy számot, ábrázoló kártyát. Az általa kinevezett társak feladata, kirakni a kacsa-csoportot ábrázoló kártyákból a felmutatott mennyiséget (Pl. 5, 2 kacsa+3 kacsa). Mindezt a szőnyegen, maguk előtt rakják ki a gyerekek, majd felmutatják társaiknak.
Kijöttünk a nádasból, elsiklott előttünk egy kígyó. Mindannyian sziszegő hanggal és a kígyó kúszó-, síkló mozgását utánozva haladunk tovább. A nádas szélén egy óriás levél alatt megtaláljuk a kis kígyó kedvenc játékszereit.

„Tekeredik a kígyó"
Cél: zárt- és nyitott alakzatok formálása
Eszközök: vastag madzagok
Játékleírás: A kiválasztott gyerekek utasítás szerint különböző alakzatokba (zárt-, nyitott formák: hurok-, hullám-, egyenes-, kör) helyezik a földön a „madzag-kígyót\". Megnevezik a formát, majd járással követik a „madzag-kígyó\" vonalát.
A formázott kígyó farkincája mutatja az utunk irányát (kígyócska az iránytű:jobb,bal).
Visszatérünk az erdei ösvényre, sétánk során egy falevélkupac alatt rábukkanunk néhány kirakósjáték darabjaira. A gyerekek összeillesztik a darabokat, felfedezik a róka képét, melyet közösen jellemezzünk (jelzők sorolása/ravasz, furfangos, tolvaj, okos, vörös/, mozgás utánzása /settenkedő-,lassú rókajárás/), majd tanulunk egy kis rókatáncot a ravaszditól:
Jár a róka lába (láblengetés előre és hátra)
Előre meg hátra.
Tipeg-topog a talpa, (topogás utánzása)
Libeg-lobog a farka. (ritmusos tapsolás)

„Hol vagy, te ravasz róka?"
Cél: figyelem- és gyorsaságfejlesztés, számolási készség fejlesztése
Eszközök: nincs
Játékleírás: A gyerekek körben állnak, arccal befele, behunyt szemmel. Ők a kacsák. A játékvezető jár a körön kívül, megérint egy gyereket. Ő lesz a róka. Ezt titokban tartja mindaddig, amíg a kacsák kétszer nem kérdik: -„Hol vagy, te ravasz róka?\", ekkor kiálltja csak, hogy: -„Itt vagyok!\", és próbál elkapni minél több menekülő kacsát. Sípszóra a vadászat leáll, megszámláljuk a kacsák számát.
A rókák meg a kacsák elfáradnak, pihenőre térnek. Ennek legjobban a kis nyuszik örülnek, mert ilyenkor bátran előbújhatnak üregeikből, és őszi bundájukban játszhatnak.

„Költözz be a nyuszi lakba!"
Cél: csoportbaszerveződés a hallott szám alapján
Eszközök: színes műanyag tornakarikák, nyuszi fülek
Játékleírás: A tornakarikákat a földre helyezzük, ezek a bokrok. A nyuszik szabadon szaladgálnak, nyuszi-mama mondókájára a bokrokba rejtőznek csoportokat alkotva az utasítás szerint:
Nyuszi, nyuszi, nyulacska,
Hárman/ négyen /ketten bújnak bokorba!
Utunkat folytatva medvenyomokat fedezünk fel, ezeket követjük, míg a barlanghoz érünk. A bejárat előtt a mohán egy darab lépesmézre bukkanunk, amire egy fénykép ragadt. Két kis mackó látható rajta, amint háttal állva egymásnak, erejüket mérik össze. A gyerekek is kipróbálják a két kis medvebocs erőjátékát.

„Melyik medvebocs az erősebb?"
Cél: a gyerekek fizikai erejének kipróbálása, kijelölt terület betartása
Eszközök: téglalap alakú léckeret, mackó álarcok
Játékleírás: Két mackó-gyerek egymásnak háttal állva megpróbálják egymást kitolni a kijelölt területről.
Nem háborgatjuk többé a téli álomra készülő medvét, tovább haladunk az erdei ösvényen. Hűvösre fordul az idő, ugrálunk, hogy ne fázzunk. Reccsenésre megállunk. Lábunk alatt dió, mogyoró reccsent, egy szemüveget találunk. Szétnézünk, vajon ki hagyhatta el? Felnézünk a képzeletbeli fenyőre, egy odút látunk. Felfedezésünk után megállapítjuk, hogy kié lehet. A gyerekek felsorolják a lehetséges odúlakó-, erdei állatokat: bagoly, mókus, pele, harkály.

„Gyűjtögető kis mókus"
Cél: érzékszervi közvetlen megtapasztalás (tapintás révén), termések szétválogatása tapintás által
Eszközök: egy négyszeresen hajtott (16 rétegű) celofánpapírból készített szemüveg, termések, kosárkák, mókusfülek
Játékleírás: Egy gyerek szemére felkötjük a szemüveget, elejébe helyezzük az összekevert terméseket. Feladata, hogy válogassa ki a terméseket, nevezze meg a kosarak tartalmát, mindaddig míg társai egy ismert, mókusról szóló mondókát mondanak.
Mókus, mókus fürge mókus
Esik eső, fúj a szél,
Siess hamar, keress ételt,
Nemsokára itt a tél!
Segítettünk a fürge mókusnak a táplálékválogatásban, hirtelen valami zaj üti meg a fülünket. Ágak reccsenésére figyelünk fel, követjük a hangot, majd egy fa alatt agancsdarabot találunk. Rövid beszélgetés: Ki hullatta el? Szarvasbika vagy őzbak? (különbségek tisztázása). Utánozzuk a legelésző szarvasokat!
Domboldalon hajnal hasad, (a gyerekek guggolnak, a legelést utánozzák)
Szarvascsorda füvet kutat.
Teletömik a hasukat, (has simogatása)
Büszkén hordják agancsukat. (kinyújtott karjaikat fejükhöz téve mutatják az agancsot).
Valamitől,valakitől megijedtek és elszaladtak.Biztos,egy vadász eredt a nyomukba.

„Menekülő szarvasok"
Cél: figyelem-, gyorsaság-, ügyességfejlesztés
Eszközök: tornakarikák, vadászkalap, labda
Játékleírás: Minden gyereket egy karikába állítunk, ezek a bokrok, rejtekhelyek. A tornakarikában álló gyerekek a szarvasok. Kiválasztunk egy vadászt meg egy szarvast, ők a karikákon kívül várakoznak. A vadász kezében egy kislabda van. Adott jelre megpróbálja megcélozni a szarvast, aki gyorsan igyekszik egy búvóhelyre befutni, ahol védelmet élvez. Ha valaki búvóhelyére befut, a másik gyerek lesz a vadász zsákmánya és most már ő menekül futva tovább.
Mondókával megyünk tovább, célunk, az erdei tisztás megtalálása.
Erdőút, erdőút,
Csak tudnám, hogy hova fut!
Ha bokor, fa útját szegi,
Nem torpan meg , kikerüli,
S kanyarogva tovafut,
A tekergő erdőút!
Eltelt az idő, sötétedik, a szél is eleredt. Utánozzuk a szélben táncoló fákat:
Hajlik az ág, fúj a szél, (törzshajlítással jobbra - balra dülöngélés)
Tölgyfa lombja összeér. (magastartásban ujjbegyek összeérintése)
Újra vissza, újra szét, (kezek szétnyitása, csukása)
Rajta, rajta, most elég! (kezeket leengedjük)
Huhog már a bagoly is, esti vadászatra készül. A gyerekek felsorolják a bagoly táplálékait:pocok, egér, rovarok,síklók,kisebb madarak stb.

 „Baglyocska"
Cél: figyelem-, ügyesség fejlesztése, önkontroll alakítása
Eszközök: farönk
Játékleírás: Kinevezünk egy baglyocskát, aki a farönkön kuporog és a bagoly hangját utánozza: „Uhú-uhú" A többiek a mezei egerek, pockok , akik a földön négykézláb mászva a következő mondókát mondogatják, melyet a bagoly mozgással utánoz.
Baglyocska hunyorog, (szempillogtatás)
Farönkön kuporog. (a bagoly guggol)
Nagy fejét forgatja,
Hol erre, hol arra. (fejforgatás jobbra - balra)
Izeg - mozog, toporog, (guggolásban toporgás)
Tipi-topi, top,top,top. (feláll és helyben toporog)
A mondóka elmondása után a kisállatok mozdulatlanul fekszenek a földön, amelyik megmozdul, azt a bagoly zsákmányul ejti.Játszható úgy is,hogy mindannyian baglyok.Ebben az esetben padon kuporoghatnak,utánozva a bagoly mozgását.Annyit jártunk-keltünk az erdőben, az őszi szél is segítségünkre sietett, elseperte előlünk az avart, így az állatok nyomaira, meg egy erdőtérképre találtunk. A térképen egy üzenet olvasható: „Isten hozott az erdei tisztásunkon tartandó búcsúünnepségre. Azonnal érkezünk, csak kifényesítjük bundáinkat, tollainkat, bőrünket."
Míg az erdei állatok megérkeznek,a gyerekek társítják a talált állatképeket a nyomokkal, majd ezeket követve keresik meg az állatok lakóhelyeit az erdő térképén.

„Találd meg a lakóhelyem!"
Cél: problémamegoldó gondolkodás fejlesztése (állat és nyomának társítása), ismeretek rendszerezése a játék során, állatok nevének hangokra bontása
Eszközök: nagyméretű erdőtérkép, melyen az erdő állatainak lakóhelye látható, megrajzolt állatnyomok, állatfigurák
Játékleírás: Az erdőtérképet jól látható helyre függesztjük. A gyerekek kiválasztják az állatfigurákat, megkeresik az adott állat lábnyomának ösvényét, ezen végighaladva felragasztják az állatfigurát az erdőtérképen levő rejtekhelyre.
Megjegyzés: Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve nehezíthetjük a feladatot a következő lehetőségekkel: Annyi lábnyomot helyezünk a földre, ahány hangból áll az adott állat neve. Csak akkor ugorhat végig a gyerek a lábnyomösvényen, ha közben hangokra bontja az adott állat nevét. Pl. m-ó-k-u-s. Ezt követően megszámlálja, hányat ugrott az erdőig.
Miután benépesült erdőtérképünk, együtt ünnepelhetjük az állatok világnapját az őszi elvackolódás előtt. A búcsúünnepségre az Erdő Tündére is hivatalos, ő egy málétortával kedveskedne, csakhogy nem volt ideje kidíszíteni ezt. Szerencsére, hogy útközben gyűjtögettünk erdei finomságokat, ezekkel ki tudjuk díszíteni a tortát (fenyőtoboz, galagonya,csipkebogyó, magyal, bodzabogyó, dió,mogyoró, makk, falevelek, moha stb.).
Miután a gyerekek közösen kidíszítették az ünnepi tortát, közepébe helyezték az általuk készített ajándék üdvözletet. Gyertyagyújtást követően elénekeltük az „Erdőszélén áll a bál\"című gyerekdalt. Az erdei búcsúünnepség végén, falatozás közben, a szentjánosbogarak mécsese mellett a gyerekek megfogalmazták az állatokkal kapcsolatos gondolataikat:
- Miért szeretünk benneteket /téged?
- Miért vagytok fontosak?
- Miért kell óvnunk titeket és környezeteteket?
Gondolataik megfogalmazása után a gyerekek megmutatják csoportunk „Zöld szíves \" füzetét, elbúcsúznak az erdő lakóitól, majd varázsmondókát duruzsolva visszatérnek az óvodába:
„Egérfarka, kígyóbőre,
Bagolytolla, mókusszőre,
Pók hálója, medvetalpa,
Térjünk vissza óvodánkba!\"

A fenti projekt megvalósításának folyamatában legfontosabb célként fogalmazódott meg a gyermekek környezettudatos magatartásának alakítása, fejlesztése. Mindezek mellett megemlítendő, és további kiemelt célként megfogalmazható a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és játékszükségletük kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése, a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása és csoportkohézió erősítése. Ezért, fenti projektünkben a legtöbb időt a játékra és mozgásra szenteltük felejthetetlen élményt nyújtva óvodásaink számára. A játékok minden gyereknek esélyt és alkalmat adtak a megnyilvánulásra. Mivel csoportunk összetétele vegyes (3-6/7 évesek), úgy terveztük rendhagyó napi projektünket, hogy az ismerettartalmak feldolgozása minden korosztálybeli-, és ezen belül egyéni sajátosságokkal bíró gyereknek lehetőséget biztosítson a kibontakozásra az adott témán belül. A többszínteres tevékenységek lehetővé tették, hogy a gyermekek életkoruknak, fejlettségi szintjüknek, egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően csoportszobában, az udvaron, az erdőben, stb. saját döntésük alapján együtt, kisebb nagyobb csoportokban vagy elkülönülten tevékenykedjenek.Ügyeltünk arra is, hogy elegendő idő jusson a gyermeki tevékenységekre: a szabad játék, mozgás, kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghatározására, kipróbálására,ugyanis ezt a részprojektet, más, ehhez a témához kapcsolódó részprojektek követtek.

Próbáltuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a gyermek az önfeledt játékon, a mondókákon, a zenén, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat az állatvilág, a közvetlen környezetünk természeti értékeinek megismerésére és megóvására.

Felhasznált bibliográfia
1. Eperjesy Barnabásné, Zsámboki Károlyné:Az ősz kincsei.Keraban Könyvkiadó,
Budapest, 1993.
2. Kovács Júlia, Nagy Zita:Óvónők kézikönyve. Készült a Nevelésügyi Minisztérium
jóváhagyásával, Maros Megyei Tanfelügyelőség, Iktatószám: 33816/2002.VII.25.
3. Lukács Józsefné, Ferencz Éva:Itt van az ősz elmúlt a nyár,kelepel a gólyamadár.-
- Óvodai játékok csoportos fejlesztések ötlettára,Flaccus Kiadó,Budapest,2010.
Ésszerű tervezés, minőségi oktatás - Módszertani segédkönyv az óvodai tervező
tevékenységekhez.Nevelési és Oktatási Minisztérium, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség
Engedélyszám: 5090/20.08.2007., Fumus Kiadó, Marosvásárhely. 

0.024 mp