Iskolánk környezeti nevelése

ISKOLÁNK KÖRNYEZETI NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGE

Készítette:
Komjátiné Michelisz Annamária, Óvótanító
2015. augusztus 24.25.26.
 

SZABÁLYOZÁS
Helyi tanterv                                                      
 életviteli kompetenciák: környezettudatos magatartás

Tantárgyak
—      Alsó tagozat:          -  Környezetismeret 1.2.3.4. évfolyamon heti 1 óra.
—     Felső tagozaton:     -  Természetismeret 5.6. évfolyamon heti 2 óra
                                             -   Földünk és környezetünk  7.8.
                                             -   Egészségtan  6.7.8.
                                             -   Biológia  7.8.

Tankönyvek, taneszközök
—Tartós tankönyvek kölcsönzése                      „ ÖKOBARÁT”

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI
—Rendszerszemléletre nevelés elve
—Természet és társadalom harmóniájának elve
—Fenntarthatóság elve /hagyományok/
—Testi-lelki egészség elve /mentálhigéne/
—Az iskola környezeti és egészségnevelési szemlélete

KÖRNYEZETI NEVELÉS ALPELVEI
—Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
—A fenntartható fejlődés biztosítása
—A kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések láttatása
—A helyi globális szintek kapcsolatainak, összefüggéseinek megvilágítása
—Az alapvető emberi szükséglet tisztázása
—Az emberi jogok ismertetése
—A demokrácia biztosítása
—Elővigyázatosság szem előtt tartása
—A biológiai és a társadalmi sokféleség tudatosítása

PEDAGÓGIAI FELADATAINK
nevelés-oktatás
—Mozgásigény kielégítése, mozgáskultúra, a mozgáskoordináció.—
—Egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati oktatása.
—Komplex tanulás-szervezési formák alkalmazása 

PROJEKTOKTATÁS
TÁMOP 3.1.4.

2009/2010       „ Víz” témahét
2010/2011       „ Gyermekek adják a világ ritmusát”
2011/2012         „ Hegyek-völgyek, lakóhelyünk”
2012/2013.       „ Környezetvédelem”
2013/2014.       „A város, ahol élünk”
2014/2015        „Hagyományaink”

EGYÉB ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK
—Fejlesztési terület: 
Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 
—A megvalósítás színterei:—
Diák sportköri foglalkozások,évközi túrák, iskolai egészségnap
Papír – és szelektív gyűjtés, újrahasznosítás
   
ÖKO-PROGRAMJAINK
—Szelektív hulladékgyűjtés
—Használt elmegyűjtő doboz
—Pet palack préselő a falon
—Elektronikus hulladékgyűjtés
—Újrahasznosított papír /fénymásolás/
—Környezetkímélő iskolaszerek és tanszerek
—ÖKO-kommandó csoport /villany, víz, ajtó, ablak, fűtés, szemetelés/
—Zöld jeles napok /Autómentes nap,Állatok világnapja, a Víz világnapja, a Föld napja, Madarak és Fák napja
—Zöld növény program /virágok , kertek, fűszernövény/, dekoráció.
—Tájékoztatás az iskolai honlapon.
—Faliújság /események,eredmények /
—Játék-rejtvény
—Pályázatok /rajz…/
—Saját logó-jutalmazásra
—Büfé /egészséges étel, ital/
—Iskola-tej , gyümölcs ill. gyümölcslé akció

ESEMÉNYEINK
„ Cigi nélkül „ pályázat
Föld Napja
Biztonságos közlekedés
Kertészkedünk
Autómentes nap                   
Állatok világnapja     
Fűszernövények ültetése
Víz világnapja                        
Pet palack és kupak gyűjtés
Faliújság gondozása

ÖKOISKOLA CÍMEK
2010.június 5. - 2013. június 31.
2015.január 1. - 2017. december 31.

MOTTÓ
—„ A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön!” Seattle indián törzsfőnök)
"—Minden, amit az ember az állatokkal tesz, visszahat az emberre!” (Püthagorasz)
—"A Föld minden ember összes szükségletét ki tudja elégíteni,azonban mohóságukat nem!”  (Einstein)
"—Az emberi közösségek együttműködő, egymást segítő, szeretett teljes világát kell újra felfedeznünk. Ehhez újra el kell sajátítanunk a 150 évvel ezelőtt még jól működő lokálisan önellátó életmód legfontosabb elemeit!” (Vida Gábor)
„ Még minden ember tehet valamit a Környezetért!”

 

 

0.029 mp